fbpx

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb af produkter, ydelser og kurser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af The Sustainability Group.

www.thesustainabilitygroup.dk ejes og drives af The Sustainability Group, Grønnegade 6, 4tv, 8000 Aarhus, CVR-nr. 37887234 .

KONTAKT

Kontakt os hurtigst via [email protected] eller ring på 52407764

YDELSER OG PRODUKTER

The Sustainability Group leverer tjenesteydelser i form af online undervisning, samt guides, rådgivning og sparring i at skabe en bæredygtig omstilling af virksomhederne.

Som kunde hos The Sustainability Group kan du købe undervisning, rådgivning og andre tjenesteydelser både som abonnementsaftale og som enkeltstående opgave. Enkeltstående rådgivningsopgaver, foredrag og lignende er reguleret af vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser. Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

The Sustainability Group henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. The Sustainability Group forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, eller Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse. Modtager du ikke faktura direkte per mail ved køb af abonnementsaftaler altid finde din faktura her.

Ved særskilt aftale herom kan betaling ske til vores bankkonto: Reg. 0400 – Kto. 4021509170

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse. Alle køb foretages gennem abonnementssystemet Memberpress

Køber du et produkt, der alene kan tilgås online, skal du selv oprette et adgangskode ved køb, og vil kort tid efter ordren er gennemført, kunne logge ind med din mail og selv valgte adgangskode og straks benytte produktet.

Emailadressen kan altid selv ændres via “din profil”, når du er logget ind i Memberpress.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Hvis andet ikke fremgår af thesustainabilitygroup.dk aftales foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser direkte med The Sustainability Group, herunder leveringstidspunkt og -sted.

Ved framelding/afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

The Sustainability Group forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører The Sustainability Group.

Når du køber et online-produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på The Sustainability Groups side www.thesustainabilitygroup.dk. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med The Sustainability Group.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos The Sustainability Group.

Konstaterer The Sustainability Group, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, med mindre andet er beskrevet ved køb af det enkelte produkt.

Køber du et af The Sustainability Groups produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du vælge enten at skrive til [email protected] eller ringe til August på 52407764.

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig en hvilken som helst af The Sustainability Groups abonnementsydelserne. Som medlem har du adgang til de fordele og materiale, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig et vores abonnementer, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementernes pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på http://staging2.thesustainabilitygroup.dk/Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

The Sustainability Group forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver The Sustainability Group et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele og dertilhørende materiale, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
  • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PRIVATLIVSPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra The Sustainability Group og en mail med login-oplysninger fra Memberpress, som er vores abonnementsplatform.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres ved at du logger ind, trykker på dit profil ikon, og derefter trykker “Betaling”. Direkte link findes her.

Du kan betale med VisaDankort, VISA eller Mastercard. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

The Sustainability Group fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN THE SUSTAINABILITY GROUP

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af abonnementsplatformen The Sustainability Group. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til The Sustainability Group som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. The Sustainability Group har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem hos The Sustainability Group har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. The Sustainability Group forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for The Sustainability Group, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Der er ingen binding, og du kan til enhver tid opsige dit abonnement via din profil på platformen under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til The Sustainability Group. Af sikkerhedsmæssige kan abonnementet ikke opsiges på anden vis. 

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

The Sustainability Group forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt The Sustainability Group suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos The Sustainability Group mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PRIVATLIVSPOLITIK.

The Sustainability Group, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

  • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold
  • Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder
  • Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt

Du accepterer at underrette The Sustainability Group i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos The Sustainability Group kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected]

LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem The Sustainability Group og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aalborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret november 2020. The Sustainability Group tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.

Vil du have 50% rabat?

Så tilmeld dig ventelisten idag, og bliv én af de 100 første der får halv pris, når vi lancere til foråret

Platformen er ikke helt klar endnu! Så skriv dig på ventelisten og få du 50% rabat!

Normalpris 4000 plus moms per år, eller 400 plus moms per måned